Vi udvikler en digital udgave af din forretningsmodel sammen med dig.

En digital platform til at understøtte eller udvide din forretning er vores speciale.

UDVID DINE KUNDESEGMENTER

Ved at digitalisere visse dele af din forretningsmodel bliver det muligt at levere løsninger til nye typer af kunder. Det betyder at forretningen kan udvides til segmenter, der normalt ikke passer ind i forretningsmodellen.

FORBEDRET KUNDELOYALITET

Ved at skabe digitale berøringspunkter med dine kunder bliver din virksomhed en integreret del af deres hverdag. Det betyder at lock-in effekten forøges, kundeloyaliteten vokser og sandsynligheden for referencer stiger.

FLERE SERVICES TIL DINE KUNDER

Indbygning af self-service, automatisering eller andre digitale processer i din forretningsmodel, gør det muligt at tilbyde mere til de nuværende kunder. Disse services kan bruges til at øge værdien af det din virksomhed allerede leverer.

“ Digitale løsninger servicerer kunderne 24/7 på en måde ingen medarbejder kan. ”

Smid os en besked

VORES PROCES

Din Forretningsmodel

Vi starter alle projekter med at gennemgå forretningsmodellen omkring den virksomhed eller service vi skal arbejde med. Det gør vi for at forstå projektet til fulde, men ligeledes for at identificere lavt hængende frugter, hvor en digital løsning kan skabe værdi uden at springe budgettet.

Udvikling Af MVP

Et MVP (Minimal Viable Product) er en lille og let udgave af et givent produkt. Vi laver altid en lille udgave først, så vi kan få erfaringer fra den rigtige verden (kundernes verden), inden vi investerer i et område. På den måde sikrer vi at løsningerne også skaber den forventede værdi.

Agil Udvikling

Alt bliver udviklet agilt, da det giver det bedste resultat på sigt. Det betyder også at du og dine kunder skal være en aktiv del af udviklingsprocessen, hvor I er med til at forme projektet helt fra begyndelsen og til fungerende løsning.

Skal vi arbejde sammen?

Hold dig endelig ikke tilbage